0 532 716 33 13
info@işgüvenliği.net

Hoş Geldiniz

İşveren olarak iş hayatında , 2012 yılından önce yer aldıysanız, İş Sağlığı ve Güvenliği söylemini 2012 yılından sonra ve özellikle de son yıllarda daha sık duymaya başladıysanız bunun nedeni 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 20.06.2012 yılında çıkması ve iş hayatımıza girmesidir.

Ülkemizde oluşturulan, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, İşverenlerimize sorumluluklar yüklemektedir.

İşverenlerimiz, işyerinin ticari faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da kendilerine verilen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumlulukları da yerine getirme yükümlülüğüne tabi tutulmuşlardır.

Sahada İş Güvenliği Hizmetleri çalışmalarımız esnasında, farklı sektörlerde olmasına rağmen, işverenlerimizin, İş Güvenliği ile ilgili yaklaşımlarını, davranışlarını, beklentilerini ve katkılarını gözlemleme imkanı bulduk.

Bugüne kadar sahadaki görev yaptığımız, Tekstil, Metal, Gıda, Ayakkabı imalatı, Hafriyat, İnşaat, Kumocağı, Avrupa yakası ilçe Belediyecilik hizmetleri, Zabıta hizmetleri, Güvenlik, Park ve Bahçeler, Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri, Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, Fen İşleri Yol Bakım, Halk Sağlığı Alanında İlaçlama, Zirai Alan İlaçlama, Engelliler Sarayı ve Halk Sarayı gibi birbirinden  farklı sektörlerde İş Güvenliği Hizmetlerini başarı ile yürüttük.

Özellikle ülkemiz için büyük öneme sahip olan İstanbul 3. Havalimanı projesinin hem alt yapı, hem de üst yapı kısımlarında hizmet etme imkanı bulduk, edindiğimiz bilgi birikimlerini ve uygulama tecrübelerini daha da pekiştirdik.

Edindiğimiz bilgi birikimini ve uygulama tecrübelerini, diğer sektör ve alanlarda faaliyetlerini sürdüren İşverenlerimizin işyerlerinde, işyeri bünyesinde görev alarak sürdürmeye devam etmek, İşverenlerimizin işyerlerinde, İş güvenliği mevzuatının işverenlerimize yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde işverenlerimize faydalı olmak başlıca amacımızdır.

İşgüvenliği.net işverenlerin, işyerlerinde ki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini aynı İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile devam ettirme ilkesini sağlamayı prensip edinmiştir.

Bu sayede işverenlerin, işyerlerindeki 3 ayda, 6 ayda bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi değiştirilmesinin, her değişim sonrası yeni iş güvenliği profesyonellerinin işyerini tanımasının ve kavramasının zaman almasının, sonra yeni bir değişimle tekrar eden kısır bir süreç döngüsünün ve bunun getirdiği zaman kaybının önüne geçilmesi ve bu kayıp sürecin yerini verimli bir çalışma sürecinin almasının sağlanması için çalışılmaktadır.

İşgüvenliği.net işverenlerimiz için, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği işyerinde yaptırılması gereken, ortam ölçümleri ( gürültü, aydınlatma, titreşim, toz vb) , Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ölçümleri, makine ekipman periyodik kontrolleri, çalışanların periyodik sağlık muayeneleri, ilkyardım eğitimleri vb. konularda piyasa araştırmaları yaparak, en uygun fiyat ve firmalarla ilgili çalışmalar yaparak seçenekler sunmakta ve işverene çözüm önerilerinde bulunmaktadır.

İşgüvenliği.net işverenlerimizin çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince verilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini işyeri tehlike sınıfına göre ( çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yılda e az bir, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iki yılda en az bir, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde üç yılda en az bir ) kendi eğitim sunum araçlarımız ile birlikte gerçekleştirilmekte, kayıt altına alınmaktadır. Tamamlanan eğitimler, işveren adına, mevzuat gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na İBYS ( İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımı ile elektronik olarak gönderilmekte ve bilgilendirilmektedir. Daha önceki eğitimlerimize dair görsellerimize Galeri bölümünden ulaşabilirsiniz.

İşverenlerimizin işyerlerinde çalışanları arasında iş kazası geçirmesi ve bildirim süresinin geçmesi gibi prosedürlerin yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle cezai bir durumla karşılaşmamaları için, işverenlerimize bilgi ve tecrübelerimiz ile çözüm önerilerimizi sunarken, bir yandan da çalışanlara, iş kazaları ile ilgili verdiğimiz eğitimlerde özel bilgilendirme yapmaktayız

“İşgüvenliği.net” İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekiminden oluşan, İş Güvenliği Profesyonelleri ile, işverenlerimize, en iyi hizmeti optimumum şartlarda sunmayı prensip edinmiş bulunmaktayız.