0 532 716 33 13
info@işgüvenliği.net

Hizmetlerimiz

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz” ile İşverenlerimize sağlayacağımız faydalar,

İşyerlerinde,

* İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri işyerinde ilk kez başlatılacaksa, işyerinin mevcut durumunun incelenmesi, yapılan iş gereği kullanılan makine, ekipman, hammadde vb. gibi unsurların değerlendirmelerinin yapılarak, adım adım İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin kurulması, daha önceden İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılmış geçmiş çalışmalar varsa, yapılan çalışmaların incelenmesi, güncel durumlarının değerlendirilmesi, revize edilmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve düzeltilmesi ve tamamlanması,

* İşyerlerinde oluşturulan, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürümesi için, tehlike sınıfına göre ( Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli) ve çalışan sayısına göre periyodik ziyaretlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, dökumante edilmesi,

* İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, bir zaman sınırlaması bulunan, belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gereken  çalışmaların ( çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yaptırılması, makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması, ortam ölçümlerinin yaptırılması, elektrik ve topraklama tesisatının ölçümlerinin yapılması, tatbikat yapılması vb..) takibinin yapılması, işverene bilgilendirme yapılması ve çözüm önerilerinde bulunulması,

* İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre ( Çok tehlikeli sınıflarda yılda en az bir, tehlikeli sınıflarda iki yılda en az bir, az tehlikeli sınıflarda en az üç yılda bir) verilmesi gereken, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin, mevzuatta belirtilen konuları içerecek şekilde ve sürede, kendi eğitim ve sunum ekipmanlarımızla verilmesi, düzenlenmesi, kayıt altına alınması, sertifikalandırılması. Yine mevzuat gereğince, İBYS ( İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ) yazılımı aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na İşveren adına, elektronik ortamda bildirilmesi.

* İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince, işyerinde çalışan sayısının 50 ve üzeri olduğu işyerlerinde, tehlike sınıflarına göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirilmesi, kayıt altına alınması,

* İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince, işveren ve işyeri adına düzenlenmesi gereken dokümantasyon belgelerinin ( Risk değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planları vb..) hazırlanması, güncellenmesi, dijital hale getirilmesi, 

* İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin, profesyonelce tarafımızdan takip edilmesi, işverenlerin mevzuat gereğince kendilerine yüklenen sorumluluk ve yükümlülüklerine olumlu katkı sağlanması,

ana başlıklarında sıralanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşgüvenliği.net, bireysel olarak işyerleri ile çalışan, işverenlere bireysel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini gerçekleştiren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmet birlikteliğidir.